Wanneer wordt een AED geplaatst

We hebben in de gemeente AED´s die eigendom zijn van bedrijven en AED’s die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente plaatst een AED als er binnen een straal van 500 meter een twintigtal burgerhulpverleners zich hebben aangemeld. Stichting Hart voor Peel en Maas streeft naar een optimale spreiding van AED´s en burgerhulpverleners. De straal van 500 meter wordt de 6 minuten zone genoemd.