6 minuten zone

Rondom iedere AED is een zogenaamde 6 minuten zone ingesteld. Bij een hartstilstand wordt een deel van de burgerhulpverleners opgeroepen rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren en een ander deel wordt opgeroepen om de AED te halen en dan naar het slachtoffer te gaan. In het sms bericht staat zowel het adres van de AED als het adres van het slachtoffer. Waarom 6 minuten zone? Als binnen drie minuten na een circulatiestilstand direct wordt gereanimeerd en ook (indien nodig) zo vroeg mogelijk (binnen zes minuten)  wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroschok) zijn de kansen op herstel van hartritme erg groot, ongeveer 50 tot 70 %.